Щодо навчання дітей військовослужбовців

Лист МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Щодо навчання дітей військовослужбовців,

які переїхали з Автономної Республіки Крим

та м. Севастополя на постійне місце проживання

до інших населених пунктів України


https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-04-02/2034/186.doc&embedded=false